Nuortenkirjastonhoitaja Liisa Hopia, Tampereen kaupunginkirjasto: Mitä opet haluaa kirjastoyhteistyöltä? Tuleva Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopistoon.

Greta Hansén-Haug ja Liisa Hopia

Greta Hansén-Haug ja Liisa Hopia

Liisa Hopia on parhaillaan tekemässä opinnäytetyötään  koulun ja yleisen kirjaston välisestä yhteistyöstä. Hänen mukaansa yhteistyötä tehdään lähinnä kahdella eri alueella: tiedonhaun opetuksessa ja lukuharrastuksen edistämisessä. Yhteistyön pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Tiedonhaun opetuksessa voidaan yhdistää molempien ammattikuntien vahvuudet: opettajat ovat oman oppiaineensa ja pedagogisen osaamisen asiantuntijoita, kirjastonhoitajat puolestaan hallitsevat tiedonhankinnan monimuotoisuuden.

Lukuharrastusta ja erilaisia luku- ja kirjoitustaitoja voidaan yhdessä edistää monin eri tavoin. Esimerkkejä tällaisesta koulun ja kirjaston tekemästä yhteistyöstä ovat  kirjavinkkaus, lukudiplomit, kirjailijavierailut, erilaiset kampanjat, kilpailut, teemaviikot ja näyttelyt.

Laadullinen tutkimus toteutetaan kevään 2013 aikana teemahaastatteluina, jonka kohteena ovat Pirkanmaan alueen yläkoulujen aineenopettajat. Lue loppuun