Kirjastot lukutaidon edistäjinä

Tampereen kaupunginkirjastossa toimi vuoden 2012 ajan Lukutaitotyöryhmä, jota veti kirjastopalvelujohtaja Tuula Haavisto. Ryhmän tarkoituksena oli saada aikaan esitys, jossa ovat kootusti näkyvissä kaikki kirjastomme lukutaidon edistämiseksi tekemät erilaiset projektit ja toimet – sekä lisäksi yleistä tiivistä analyysiä kirjaston suhteesta lukutaidon edistämiseen. Lukutaidon edistäminen on painopistealueena tärkeä, mutta jää helposti näkymättömiin tai
ainakaan sitä ei osata koko laajuudessaan hahmottaa.

Kirjoitin lukutaitoraportin Tampereen kaupunginkirjaston tekemästä lukutaitotyöstä. Lukutaitoa edistetään monin tavoin kaikissa kirjastoissa ympäri maan.

Raportin on tarkoitus olla tulevaisuuteen katsova: ydinkysymyksenä on se, miten kirjaston tulee reagoida uuteen lukemiskulttuuriin ja uusiin erilaisiin lukemisen tapoihin, jotka ovat paljon yhteisöllisempiä ja prosessinomaisempia, kuin perinteinen lukulampun valossa istuminen on ollut.

Lukutaitoasioiden pohtimista pitää jatkaa edelleen. Mikä on uuden opetussuunnitelman suhde kirjaston lukutaitotyöhön? Mitä muuta lukutaitoon vaikuttavaa tulevaisuus tuo tullessaan? Varmasti paljon sellaista, jota emme vielä osaa edes aavistella.

Raportti on luettavissa tässä:

Monilukutaitoa kirjastosta

Ahora! TAMK:n opettajaopiskelijat maaliskuun lähipäivässä

Syksyllä 2013 opintonsa aloittanut Tampereen ammattikorkeakoulun opettajaopiskelijoiden verkkoryhmä (13 VeA) tapasi lähipäivässä 12.3.2014.

Ahora Evita

Tampereen työväen teatterin kulisseista löytyi sanoma Evitalle. Läsnäolo nykyhetkessä sopii ohjenuoraksi myös tuleville opettajille?

Aamun aluksi teimme opinto- ja tutustumiskäynnin Tampereen Työväen Teatteriin. Lähes kaikille paikka oli entuudestaan tuttu. Teatteriyleisössä harvemmin vain tulee ajateltua, mitä kaikkea näyttämöelämysten tuottamiseen liittyy. Toimintaympäristönä teatteri on kiinnostava ja monipuolinen paikka. Näyttelijät ja esitykset näkyvät eniten ulospäin, mutta taustalla on suuri ja tarkkaan suunniteltu kokonaisuus, jonka ansiosta kaikki toimii saumattomasti. Näyttelijöitä talossa on kolmisenkymmentä, mutta yhteensä erilaisia ammattilaisia työskentelee teatterissa satakunta. Lue loppuun

Tiedonhankinnan opetus käytännössä

(Teksti on julkaistu aiemmin Kirjasto-lehden numerossa 3/2013, KirjastoPRO-liitteessä)

Kuva Flickr, Enokson: Comfortable computing https://secure.flickr.com/photos/vblibrary/8465390293/
Kuva Flickr, Enokson: Comfortable computing
https://secure.flickr.com/photos/vblibrary/8465390293/

Toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden tiedonhankintataidot vaihtelevat suuresti. Millaista yhteistyötä kirjastot ja koulut tekevät tiedonhankinnan koulutuksessa?

– Vaikka Tampereella suurin osa oppilaista on käynyt ala- ja yläkoulussa kirjaston opetuksissa, niin kysyttäessä kukaan ei muista käyneensä koskaan luokan kanssa kirjastossa
ja käyttäneensä PIKI-verkkokirjastoa, kertoo Satu Virtanen Tampereen seudun ammattiopiston Hepolamminkadun kirjastosta. Lue loppuun

Antti Huttunen, Lielahden koulu, Tampere: Yläkoulun äidinkielenopettajan ajatuksia yhteistyöstä kirjaston kanssa

Antti HuttunenAntti Huttunen on äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tampereen Lielahden yläkoulussa. Hänellä on opettajakokemusta lähes 10 vuoden ajalta. Hänen esityksensä perustui omien kokemusten lisäksi kahden saman koulun opettajakollegan mielipiteisiin, lisäksi hän oli kysellyt oppilailtaan heidän mielipiteitään kirjastokäynneistä.

Perusasetelma esityksessä oli erittäin positiivinen ja nykyiseen tilanteeseen tyytyväinen. Antti Huttunen on tuonut kaikki opettamansa 7.-luokat  kirjastoon, se on koulun käytäntö ja kaikki äidinkielen opettajat toimivat samoin. Lue loppuun

Greta Hansén-Haug, ”Hirvee tiukkis”: eli yläkouluyhteistyötä Lempäälässä

Greta Hansen-HaugGreta Hansén-Haugin esitys oli erittäin kiinnostava, sillä hänellä on tasapuolisesti tuntumaa sekä vinkkaamiseen että tiedonhallintataitojen opettamiseen. Lempäälän pääkirjastossa käy kaksi yläkoulua, toisessa kahdeksan rinnakkaista luokkaa ja toisessa viisi, eli  suuria kouluja molemmat.

Koulujen rehtorit ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan 7.-luokkalaisille järjestetään tiedonhaun opetusta ja 8.-luokille vinkkausta. Käytännössä luokkien käyntien sisällöt on kuitenkin viime vuosina kiepautettu toisin päin. Lue loppuun

Tuija Seppänen, Seinäjoen kaupunginkirjasto, Haastava yläkoulu: kenttäkokemuksia Seinäjoelta

Tuija SeppänenPalvelupäällikkö Tuija Seppänen kertoi ja näytti kuvia Seinäjoen uudesta upeasta pääkirjastosta. Nuortenosaston teemana on Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja liftareille ja lastenosaston läpi kulkee Lea Pennasen tarina Piilomaan pikku aasista.

Kirjasto on saavuttanut nyt uuden asiakaskunnan : nuoret valtaavat osaston iltapäivisin koulun päätyttyä. Vanhassa kirjastotalossa ei ollut mitään paikkaa, jossa nuoret olisivat voineet olla. Uuden kirjaston suosio näkyy: paikka näyttää ja kuulostaa välillä huvipuistolta. Käyttäytymissäännöistä ja toisten huomioonottamisesta on jouduttu jonkin verran puhumaan. Olemmekohan saman edessä Tampereen pääkirjaston remontin edetessä? Lue loppuun

Merja Lundén, Turun kaupunginkirjasto: Stoori – tarinoita, tietoa ja tapahtumia

Merja Lundén

Stoorin kirjastonhoitaja Merja  Lundénin työajasta  40 % on erilaisten tapahtumien järjestämistä ja 60 % peruskirjastotyötä. Hän vinkkaa paljon, erityisesti sarjakuvia, mutta tätä ei lasketa tapahtumiin:  se kuuluu peruskirjastotyöhön.

Turussa kaikki yläkoululaiset käyvät pääkirjastossa. Alakoululaisia käy myös lähikirjastoissa. Kaupungin Kulttuuripolku sitouttaa koulut kirjastokäynteihin.

7.-luokille on tarjolla Tarinapolku, käynnin sisällön voi valita erilaisista vinkkauksista. Vaihtoehdoissa on muutamia erilaisia kirjavinkkauksia, sarjisvinkkausta, uutuutena musavinkkausta ja näiden lisäksi on suunnitteilla mediavinkkausta. Vinkkareita on yhteensä kolme. Omien vahvuuksiensa mukaan he voivat keskittyä johonkin tiettyyn sisältöön, mutta periaatteessa kaikki voivat vinkata kaikkea. Lue loppuun

Yläkoulu kirjastossa -koulutuspäivä Metsossa 25.10.2012:

Yhteensä 66 osallistujaa
Suurin osa Pirkanmaalta:
22 Tampereen kirjastoista
29 muista Pirkanmaan kirjastoista
12 muista kirjastoista, pari opettajaa, tutkijaa jne.

Päivän ohjelma:

Klo 9:15-9:30 Tervetuloa & aamukahvi

Klo 9:30-10:00 Nuortenkirjastonhoitaja Liisa Hopia, Tampereen Kaupunginkirjasto: Mitä opet haluaa kirjastoyhteistyöltä? Tuleva Pro gradu -tutkielma koulun ja yleisen kirjaston välisestä yhteistyöstä.

Klo 10:00-10:45 Stoorin kirjastonhoitaja Merja Lundén, Turun kaupunginkirjasto: Stoori: tarinoita, tietoa ja tapahtumia.

Klo 10:45-11:30 Palvelupäällikkö Tuija Seppänen, Seinäjoen kaupunginkirjasto: Haastava yläkoulu – kenttäkokemuksia Seinäjoelta.

Klo 11:30-12:30 Lounas (omakustanteinen)

Klo 12:30-13:00 Informaatikko Greta Hansén-Haug, Lempäälän kirjasto: ”Hirvee tiukkis”, eli yläkouluyhteistyötä Lempäälässä.

Klo 13:00-13:15 Kahvitauko

Klo 13:15-14:00 Antti Huttunen, Lielahden koulu, Tampere:
Yläkoulun äidinkielenopettajan ajatuksia yhteistyöstä kirjaston kanssa.

Klo 14:00- 15:00 Vinkkausta vai tiedonhaunopetusta?
Mitä koulun ja kirjaston yhteistyöltä toivotaan ja odotetaan?
Keskustelua, vertaistukea, uusia kokeiluja.

Klo 15:00-15:45 Tiina Keskinen, Pyynikin koulu, Tampere:
Aikuinen murkkujen maailmassa – ja murkut aikuisten.

Nuortenkirjastonhoitaja Liisa Hopia, Tampereen kaupunginkirjasto: Mitä opet haluaa kirjastoyhteistyöltä? Tuleva Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopistoon.

Greta Hansén-Haug ja Liisa Hopia

Greta Hansén-Haug ja Liisa Hopia

Liisa Hopia on parhaillaan tekemässä opinnäytetyötään  koulun ja yleisen kirjaston välisestä yhteistyöstä. Hänen mukaansa yhteistyötä tehdään lähinnä kahdella eri alueella: tiedonhaun opetuksessa ja lukuharrastuksen edistämisessä. Yhteistyön pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Tiedonhaun opetuksessa voidaan yhdistää molempien ammattikuntien vahvuudet: opettajat ovat oman oppiaineensa ja pedagogisen osaamisen asiantuntijoita, kirjastonhoitajat puolestaan hallitsevat tiedonhankinnan monimuotoisuuden.

Lukuharrastusta ja erilaisia luku- ja kirjoitustaitoja voidaan yhdessä edistää monin eri tavoin. Esimerkkejä tällaisesta koulun ja kirjaston tekemästä yhteistyöstä ovat  kirjavinkkaus, lukudiplomit, kirjailijavierailut, erilaiset kampanjat, kilpailut, teemaviikot ja näyttelyt.

Laadullinen tutkimus toteutetaan kevään 2013 aikana teemahaastatteluina, jonka kohteena ovat Pirkanmaan alueen yläkoulujen aineenopettajat. Lue loppuun